บริษัท รีฟินิทิฟ ซอฟแวร์ (ประเทศไทย) จำกัดมีโครงการ Graduate Tech Trainee เปิดสมัครรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน เข้ามาเรียนรู้งานเพื่อพัฒนาทักษะอย่างเข้มข้น พร้อมทำงานจริงและได้รับเงินเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยในระยะเวลานี้ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกปฏิบัติงานในสายที่ตนสนใจและถนัด อาธิเช่น Software Engineer QA Engineer และ Network Engineer รวมถึงมีโอกาสได้ปรับเป็นพนักงานประจำ เมื่อสำเร็จโครงการอีกด้วย

โดยนักศึกษาที่สนใจร่วมงานกับบริษัท สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2SLC5J7 พร้อมทั้งส่งเอกสารสำคัญ ได้แก่ ประวัติย่อ และใบรายงานผลการศึกษา มาทางอีเมล Natthida.srimuang@refinitiv.com ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

Graduate Tech Trainee_Poster

history