เนื่องจากวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ทางสถาบันฯได้จัดงาน TNI DAY ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ร้านค้าของอาจารย์และนักศึกษา พร้อมด้วยวงดนตรีของคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ให้ความสนุกสนานสำเร็จตลอดวัน

TNI DAY 2018_2

TNI DAY 2018