image (1)

ประมวลภาพ TNI Engineering Competition#1 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ก.พ. 2562 มีนักเรียนระดับชั้นม.ปลายและปวส รวมทั้งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 80 คน การแข่งขันประกอบด้วย 2 เกมส์ ได้แก่
1.“เกมส์จำลองห่วงโซ่อุปทาน BEER GAME” ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
2.“เกมส์การแข่งขันประดิษฐ์รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก” ทางด้านวิศวกรรมยานยนต์และวิศวกรรมไฟฟ้า

โรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด 7 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนพรตพิทยพยัต
2. โรงเรียนมาเรียลัย
3. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
4. โรงเรียนปทุมคงคา
5. โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร มัธยม
6. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
7. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

imageIMG_4454

IMG_4499IMG_4536

IMG_4219 IMG_4543