tsae201801

ทีม CarreraZ Racing ชมรมเกียร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้วิจัยและพัฒนารถ Formula Students เข้าร่วมการแข่งขันรายการ TSAE Auto Challenge 2017-2018 Student Formula ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2560 ณ สนามแข่งรถปทุมธานีสปีดเวย์ ในปีนี้ทีมได้ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ประเภท คือ Student Formula Engine และ Student Formula EV ซึ่งจัดการแข่งขันโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์แห่งประเทศไทย โดยมีทีมจากสถาบันการศึกษาต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทรถ Formula Engine 32 ทีม และประเภท Formula EV 5 ทีม

สรุปผลของทีมในประเภท Formula Engine มีคะแนนรวมทั้งหมด 383.97 คะแนน ลำดับที่ 11 จากทั้งหมด 32 ทีม และสำหรับประเภท Formula EV คะแนนรวมทั้งหมด 296.27 คะแนน เป็นลำดับที่ 1 จากทั้งหมด 5 ทีม แต่ไม่มีการจัดอันดับแบบเป็นทางการเนื่องจากเป็นการจัดการแข่งขันแบบทดสอบ)

ทางทีม CarreraZ Racing และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น ขอขอบคุณทุกบริษัท หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนารถ Formula Student ของทีมด้วยดีมาตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีต่อๆไปทางทีม CarreraZ Racing จะได้มีโอกาสร่วมพัฒนารถ Formula Students ร่วมกับผู้ให้การสนับสนุนต่อไป

tsae201804

tsae201803

tsae201802