DAY_2_BY_JOE_171118_0251

เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น ได้ส่งทีม Thai-Nichi ECONO เข้าร่วมการแข่งขัน Honda ECO Mileage Challenge ครั้งที่ 20 ระดับอุดมศึกษาหรือ การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงของ บริษัท บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ซึ่งมีการจัดการแข่งขัน ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทางทีมฯเข้าร่วมการแข่งขันเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.รถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา 1 ทีม
2.รถตลาด 2 ทีม

โดยผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลพัฒนาทีมยอดเยี่ยม ในประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา เนื่องจากสถิติ 379.368 กม./ลิตร ซึ่งพัฒนาจากปีก่อนที่ทำได้ 249.711 กม./ลิตร


DAY_2_BY_JOE_171118_0251DAY_2_BY_JOE_171118_0462

DAY_2_BY_JOE_171118_0225Honda econo 1-2560_171118_0036

S__45228062