881

ผลการคัดเลือกนักศึกษาพระราชทานปี 2560 จากคณะกรรมการในคณะวิศวกรรมศาสตร์
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น.โดยมีนักศึกษาทั้งหมด 7 คน ที่ได้ทำการคัดเลือกได้ตัวแทนนักศึกษา ดังนี้

1. นายพรหมพสธร ตรึกธรรม CE
2. นายวิศรุต เฉลิมอนุกูลวัฒนา ตัวแทนนักศึกษา CE

ในวันพุธที่ 6 ธ.ค. 2560 นักศึกษาทั้ง 2 คน ต้องเข้าคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของสถาบันต่อไป