sakuracamp17

เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 ทางคณาจารย์และนักศึกษาได้ดำเนินกิจกรรม เพื่อต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศในการเข้าร่วมค่ายเพาะกล้าซากุระไทยสู่ TNI ครั้งที่ 11

Sakura_camp_01