messageImage_1557998319766

Monozukuri engineer program 2019

Call for applicants of the academic year of 2019 โครงการ Monozukuri engineer program เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่มีความสนใจศึกษางานออกแบบผลิตภัณฑ์ และ การพัฒนากระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ เป็นรุ่นที่ 3 นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมและการลงทะเบียนออนไลน์ https://sites.google.com/tni.ac.th/monozukuri/ ...
Read More
Plan

โครงการพัฒนาศักยาภาพ 2561

เนื่องด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยาภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นในวันอังคารที่ 21 พฤษาคม 2562 ณ อาคาร C ห้อง C-601 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยคณาจารย์หมวดพื้นฐานวิศวกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ "เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียน และการใช้ดำเนินแผนการเรียนในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้อย่างปลอดภัย และมีควมสุขในการเรียนที่ TNI Engineering " ตามกำหนดการ ดังนี้ ...
Read More

โครงการแลกเปลี่ยน TNI-NIT 2019

เปิดรับสมัคร นศ ชั้นปีที่ 2-3 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน TNI-NIT ณ Niigata, Japan สมัครได้ถึงวันที่ 12 พ.ค. 2561 กรอกรายละเอียดเพื่อสมัคร แบบฟอร์ม ...
Read More
tnicamp2

TNI Engineering Competition #2

เชิญชวนนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ TNI Engineering Competition ครั้งที่ 2 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในวันที่ 9 พ.ค. 2562 -ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 20,000 บาท -สมัครได้ถึงวันที่ 6 พ.ค. 2562 ...
Read More

รับสมัครงานบ. รีฟินิทิฟ ซอฟแวร์ (ประเทศไทย)

บริษัท รีฟินิทิฟ ซอฟแวร์ (ประเทศไทย) จำกัดมีโครงการ Graduate Tech Trainee เปิดสมัครรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน เข้ามาเรียนรู้งานเพื่อพัฒนาทักษะอย่างเข้มข้น พร้อมทำงานจริงและได้รับเงินเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยในระยะเวลานี้ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกปฏิบัติงานในสายที่ตนสนใจและถนัด อาธิเช่น Software Engineer QA Engineer และ Network Engineer รวมถึงมีโอกาสได้ปรับเป็นพนักงานประจำ เมื่อสำเร็จโครงการอีกด้วย โดยนักศึกษาที่สนใจร่วมงานกับบริษัท สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ ...
Read More