messageImage_1557998319766

Call for applicants of the academic year of 2019
โครงการ Monozukuri engineer program

เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่มีความสนใจศึกษางานออกแบบผลิตภัณฑ์ และ การพัฒนากระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ เป็นรุ่นที่ 3

นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมและการลงทะเบียนออนไลน์
https://sites.google.com/tni.ac.th/monozukuri/