เนื่องด้วยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันในรายการแข่งขัน Honda eco Mileage Challenge หรือ การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ของ บริษัท บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัดซึ่งมีการจัดการแข่ง ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัด บุรีรัมย์ จำนวน 2 ทีม คือ ในประเภทรถตลาด และประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา ซึ่งทางชมรมเกียร์ ได้ส่งรถเข้าร่วมการแข่งขัน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

ซึ่งผลการแข่งขันเป็นที่น่าพึงพอใจด้านทางของรถตลาด ส่วนทางด้านประเภทรถประดิษฐ์มีอุบัติเหตุทำให้รถของทีมต้องหลบลงข้างทางระหว่างการแข่งขัน ทำให้ไม่สามารถแข่งขันจนจบได้ ทางทีมไม่ได้มุ่งหวังเพียงรางวัลแต่มุ่งหวังให้นักศึกษาได้ใช้หลักการ MONOZUKURI ตามนโยบายสถาบันฯ โดยมีการพัฒนาให้ดีขึ้นจากเดิมโดยนำปัญหาจากรุ่นก่อนๆมาพัฒนารถให้ดีขึ้นจากเดิม

สถิติการแข่งขันประเภทรถตลาด มีสถิติ 115.288กิโลเมตร/ลิตร ความเร็วเฉลี่ย 32.535 กิโลเมตร/ชั่วโมง

image