S__46899221

ทีม CarreraZ Racing ชมรมเกียร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้วิจัยและพัฒนารถ Formula Students เข้าร่วมการแข่งขันรายการ TSAE Auto Challenge 2018-2019 Student Formula ซึ่งจัดการแข่งโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2562 ณ สนามแข่งรถปทุมธานีสปีดเวย์

ในปีนี้ทีมได้ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ประเภท 1. Student Formula Engine 2. Student Formula EV โดยมีทีมจากสถาบันการศึกษาต่างๆได้ส่งรถ Formula Student เข้าร่วมการแข่งขันประเภทรถ Formula Engine 32 ทีม และรถFormula EV 7 ทีม

สรุปผลของทีม CarreraZ Racing10 Engine คะแนนรวมทั้งหมด 391.56 คะแนน ลำดับที่ 12 จากทั้งหมด 32 ทีม และสำหรับรถ Formula EV ทางทีมได้ทำการทดสอบรถในการทดสอบที่ station ต่างๆ ทั้งนี้ทางทีมได้รับลำดับที่ 1 จากทั้งหมด 7 ทีม และได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในรายการ Cost Event

S__46858253

S__46899219