ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นตัวแทนในการจัดงานประชุมวิชาการ Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC2019) ภายใต้หัวข้อ “Engineering Technology and Digital Transformation in Industry, Business, and Culture” สรุปประมวลภาพ ดังต่อไปนี้

tniac

tniac02.png

More Picture