S__11124749

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีม Carreraz ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Honda Eco Mileage Challenge ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 จัดโดย บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามช้า อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การดูแลของ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม 2 ท่าน คือ อ.ภาสกร พันธุ์โอภาส และ อ.สุระ ลาภทวี

ในครั้งนี้ทีม Carreraz ได้รับลำดับที่ 13 จากทั้งหมด 33 ทีม ในประเภทอุดมศึกษา โดยมีสถิติ 393.355 กิโลเมตร/ลิตร โดยมีความเร็วเฉลี่ย 31.328 กิโลเมตร/ชั่วโมง

S__11124749 Econo62_191113_0023 Econo62_191113_0007 Econo62_191113_0013 Econo62_191113_0017