catia_poster_New

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกชั้นปี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยโปรแกรม CATIA V5 ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร
-รับฟังข้อมูลการแข่งขันวันที่ 11 กพ 2562
-เปิดรับผลงาน 12-18 กพ 2562

catia_poster_New