Tool Engineering

อุปกรณ์เชิงกลที่ช่วยการผลิตในการกำหนดตำแหน่งที่ต้องการซึ่งรวมถึงตำแหน่งที่ตายตัวและการเคลื่อนที่ในวิถีที่ต้องการ อุปกรณ์ที่ช่วยในกระบวนการตัด การวัด และการเชื่อม อุปกรณ์การจับยึด เครื่องมือที่ถูกออกแบบมาจากขนาดของชิ้นงานและพิกัดความเผื่อเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของขนาดและพิกัดความเผื่อรูปร่าง การวิเคราะห์ค่าพิกัดความเผื่อ การเลือกและการคำนวณเกี่ยวกับชิ้นส่วนเชิงกลที่ใช้สำหรับการส่งผ่านแรง เช่น ลิ่ม ลูกเบี้ยว สกรู สลัก ฯลฯ ตัวอย่างที่สมบูรณ์เช่น อุปกรณ์ช่วยผลิตและอุปกรณ์ช่วยจับยึด

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า