การจัดการเทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและผลกระทบต่อการแข่งขันขององค์กรใหม่และเดิม ความท้าทายในเชิงเทคนิคและการจัดการเนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่กำลังพัฒนาและกำลังออกสู่ตลาด แรงผลักดันที่มีผลต่อธรรมชาติและอัตราการพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี กลยุทธ์ขององค์กรในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชั้นสูง การสร้างและจัดการองค์กรพัฒนานวัตกรรม การเป็นเจ้าของกิจการและการเสี่ยงต่อการลงทุน

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า