ฝ่ายกิจการนักศึกษา ประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ และความเข้าใจที่ตรงกันทั้งหมด 4 เรื่องดังต่อไปนี้

 1. งดการเรียนการสอน เฉพาะนักศึกษาปี 1 ในวันไหว้ครู วันที่ 25 มิถุนายน 2558 (ประกาศฉบับที่ 049/2558)
 2. กรอบเวลาในการอยู่สถาบันของนักศึกษา (ประกาศฉบับที่ 053/2558)
  • อาคาร B และ อาคาร D กำหนดปิด 20.00 น.
  • อาคาร A และ อาคาร C กำหนดปิด 21.00 น.
  • นักศึกษาต้องออกจากสถาบันภายในเวลา 22.00 น.
  • หากมีกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องอยู่ในสถาบันเกินเวลา ต้องทำบันทึกข้อความแจ้งไปยังฝ่ายกิจการนักศึกษา และมีผู้ดูแลนักศึกษาอยู่ดูแลนักศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว
  • ช่วงก่อนสอบกลางภาคและปลายภาค อนุญาตให้อยู่ในสถาบันได้ถึง 24.00 น.
 3. บทลงโทษในการจอดรถในสถาบันของนักศึกษา (ประกาศฉบับที่ 050/2558)
  • ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้ามาจอดก่อนเวลา 15.30 น.
  • ไม่อนุญาตให้นักศึกษานำรถเข้ามาจอดค้างคืน
  • หากมีรถเข้ามาหลังเวลา 20.00 น.​ อนุญาตให้จอดที่ลานจอดรถหน้าสถาบันเท่านั้น หากฝ่าฝืน หักคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน
 4. อนุมัติราคาพิเศษของศิษย์เก่า สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น (ประกาศฉบับที่ 051/2558)
  • ส่วนลด 10 – 20 % ของการจัดอบรม สัมนา ของหน่วยงาน คณะ และสถาบัน
  • ส่วนลดค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ปีการศึกษาแรก) ในระดับปริญญาโท