2

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งที่ได้ต้อนรับท่าน Hirokazu MATSUNO รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น และคณะ ซึ่ง TNI มีความสัมพันธ์อันดีมาตลอดกับกระเทศญี่ปุ่นครับ ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันสำคัญของสถาบัน ฯ อาจารย์และนักศึกษาที่ได้ต้อนรับท่านด้วย