3

เช้าของวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดทำบุญคณะประจำปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร ทุกท่าน