DSC_9541

KOMA Taisen Thailand 2018

เนื่องด้วยวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน KOMA TAISEN 2018 in Bangkok ขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งมีบริษัท CASTEM (Siam) Co., Ltd. เป็นตัวแทนจัดการแข่งขันในประเทศไทย ซึ่งผลการแข่งขันทีม Koma V.2 ภายใต้การดูแลของ อ.ศิริชัย พุธวัฒนะ ได้ลำดับที่ 2 ในกลุ่ม D (กลุ่มระดับอุดมศึกษา) ...
Read More
witwaahsa

โครงการวิศวะอาสาสร้างฝายรักษ์ป่า

เนื่องด้วยคณะกรรมการโครงการวิศวะอาสาสร้างฝายรักษ์ป่าได้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 4- 8 มีนาคม 2561 โดยมีคณะปฏิบัติงานนำโดย อ.โกวิท ทวยหาญ และ อ.ฐณัฐ พิณรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และนายวรยศ หอมสิน นักศึกษาประธานโครงการ รวมทั้งนักศึกษาจำนวน 62 คน เข้าพื้นที่และร่วมกันสร้าง"ฝายมีชีวิต" ณ ป่าต้นนาพรุตาอ้าย ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยร่วมกับประชาชนในชุมชนด้วยความร่วมมือร่วมใจ ประมวลภาพกิจกรรม ...
Read More
NNTC 2018

โครงการแลกเปลี่ยน TNI-NIT

รับสมัคร นศ ชั้นปีที่ 2-3 (รวมทั้งปี1 ที่กำลังจะขึ้นปี 2) เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน TNI-NIT ณ Niigata, Japan สมัครได้ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง C314 ...
Read More
IMG-5707

กิจกรรม KUT study tour 2018

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และนักศึกษาอาสาสมัคร 30 คนเป็น Buddy เพื่อต้อนรับและร่วมทำกิจกรรมในโครงการ Kochi University of Technology (KUT) Study Tour in Thailand 2018 ซึ่งมีนักศึกษาญี่ปุ่น 20 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น 3 คน ...
Read More
P1010488

KOMA Taisen at TNI 2017-2018

เนื่องด้วย วันที่ 17 และวันที่ 24 มกราคม 2561 ได้จัดการแข่งขัน KOMA Taisen at TNI 2017-2018 ทั้งจัดการแข่งขันภายในและภายนอกตามลำดับ โดยได้รับการสนับสนุนและให้เกียรติเข้าร่วมจากบริษัทชั้นนำต่างๆ ดังนี้ 1.Mitutoyo Thailand Co.,Ltd. 2.Thai seng Traiding Co.,Ltd. 3.Castem Siam Co.,Ltd 4.GOKO SPRING Thailand Co.,Ltd ...
Read More