ขอแสดงความยินดีกับ ชมรมหุ่นยนต์ ที่เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา (13 – 14 มิ.ย. 58) ไปแข่งขันหุ่นยต์โครงการ ABU และ PLC

ขอแสดงความยินดีกับ ชมรมหุ่นยนต์ ที่เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา (13 - 14 มิ.ย. 58) ไปแข่งขันหุ่นยต์โครงการ ABU และ PLC โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โครงการ ABU : การแข่งขันหุ่นยนต์ตีแบต ผลการแข่งขัน : เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย   โครงการ PLC : การแข่งขันหุ่นยนต์ถอดล้อรถยนต์ และประกอบล้อรถยนต์ ผลการแข่งขัน : เข้ารอบตัดสิน ...
Read More

บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประสงค์จะให้ทุน นศ.TNI คณะวิศวกรรมศาสตร์

บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประสงค์จะให้ทุน นศ.TNI คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ผู้สนใจสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา คุณสุธาสินี 1.      ทุนเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  จำนวน 4 ทุน ทุนละ 40,000 บาท / คน / ปี สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขา AE, CE ,IE และ EE ชั้นปีที่ ...
Read More
Eng-banner-1

คณะอาจารย์และนักศึกษา ที่ร่วมดำเนินงานโครงการแลกกิจกรรม TNI-NIT, Nagaoka College ณ National Institute of Technology, Nagaoka College ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 7-13 มิถุนายน 2558

คณะอาจารย์และนักศึกษา ที่ร่วมดำเนินงานโครงการแลกกิจกรรม TNI-NIT, Nagaoka College ณ National Institute of Technology, Nagaoka College ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 7-13 มิถุนายน 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) ซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางโมโนซุคริ ในกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 15 คนเข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็นสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จำนวน ...
Read More

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ และความเข้าใจที่ตรงกัน

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ และความเข้าใจที่ตรงกันทั้งหมด 4 เรื่องดังต่อไปนี้ งดการเรียนการสอน เฉพาะนักศึกษาปี 1 ในวันไหว้ครู วันที่ 25 มิถุนายน 2558 (ประกาศฉบับที่ 049/2558) กรอบเวลาในการอยู่สถาบันของนักศึกษา (ประกาศฉบับที่ 053/2558) อาคาร B และ อาคาร D กำหนดปิด 20.00 น. อาคาร A และ อาคาร ...
Read More