โครงการฝึกงาน NSK Internship Program FY 2018 (for MET)

ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตร MET เข้าร่วมโครงการฝึกงานที่บริษัท NSK ในประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 4-8 สัปดาห์ ผู้สนใจขอแจ้งชื่อและส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ผศ.ดร.จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์ สำนักงานคณะวิศวฯ ชั้น 3 อาคาร C E-mail: jintawat@tni.ac.th เอกสารประกอบการสมัคร - Transcript ป.ตรี - Transcript ป.โท - CV หมดเขตรับสมัครวันที่ 23 ก.ย ...
Read More
DSC_9945

TNI-NIT Robot competition 2018

ในระหว่างวันที่ 1-9 ก.ค. 2561 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จำนวน 14 คน จากทุกสาขาวิชา ได้ร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพื่อแข่งขัน Lego Robot ณ National Institute of Technology, Nagaoka College (NIT) เมือง Nagaoka จังหวัด Niigata ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และอบรมในประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างสองสถาบันการศึกษา 1 ก.ค. 2561 ...
Read More

ขอบคุณบริษัท Pk Packing & Move Service

ขอขอบคุณ บริษัท Pk Packing & Move Service เป็นอย่างสูงที่ช่วยบริการขนย้ายโต๊ะจิ๊ก กับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ...
Read More
DSC_9541

KOMA Taisen Thailand 2018

เนื่องด้วยวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน KOMA TAISEN 2018 in Bangkok ขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งมีบริษัท CASTEM (Siam) Co., Ltd. เป็นตัวแทนจัดการแข่งขันในประเทศไทย ซึ่งผลการแข่งขันทีม Koma V.2 ภายใต้การดูแลของ อ.ศิริชัย พุธวัฒนะ ได้ลำดับที่ 2 ในกลุ่ม D (กลุ่มระดับอุดมศึกษา) ...
Read More
witwaahsa

โครงการวิศวะอาสาสร้างฝายรักษ์ป่า

เนื่องด้วยคณะกรรมการโครงการวิศวะอาสาสร้างฝายรักษ์ป่าได้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 4- 8 มีนาคม 2561 โดยมีคณะปฏิบัติงานนำโดย อ.โกวิท ทวยหาญ และ อ.ฐณัฐ พิณรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และนายวรยศ หอมสิน นักศึกษาประธานโครงการ รวมทั้งนักศึกษาจำนวน 62 คน เข้าพื้นที่และร่วมกันสร้าง"ฝายมีชีวิต" ณ ป่าต้นนาพรุตาอ้าย ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยร่วมกับประชาชนในชุมชนด้วยความร่วมมือร่วมใจ ประมวลภาพกิจกรรม ...
Read More