17523679_1662572124050295_2684014384236437986_n

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไป เข้าอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ

ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ (ระหว่างซอยพัฒนาการ 37-39) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด   (60 ชั่วโมง)   อัตราค่าเรียนหลักสูตรละ 6,500 บาท    

1) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด 1

2) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด 2

3) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด 4

4) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด 8

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น. เริ่ม วันที่ 10 มิถุนายน – 30 กันยายน 2560

รับจำนวนจำกัด ห้องละไม่เกิน 30 คน

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ   (40 ชั่วโมง)   อัตราค่าเรียนหลักสูตรละ 6,000 บาท    

1) หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ

– เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-11.30 น. เริ่ม วันที่  22 เมษายน – 26 สิงหาคม 2560  ปิดรับสมัคร

รับจำนวนจำกัด ห้องละไม่เกิน 30 คน

2) หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

– เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 13.30-16.00 น. เริ่ม วันที่  22 เมษายน – 26 สิงหาคม 2560  ปิดรับสมัคร

รับจำนวนจำกัด ห้องละไม่เกิน 30 คน

 

รีบสมัครด่วน… รับจำนวนจำกัด  *** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***    smileysmiley

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร Click

 

อ่านรายละเอียดการสอบสมทบและการสอบนอกตาราง Click