19225576_1604804629593044_4662354644190904313_n

การเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ของ ส.ส.ท.

จากการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ของ ส.ส.ท. ทั้งหมด 2 โครงการ ตั้งแต่ช่วงเดือน ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ล่าสุดในวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2560 มีการแข่งขันรอบตัดสิน ณ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน โดยทางทีมของ คณะวิศวกรรมศาสตร์​ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ได้รับรางวัลมาดังต่อไปนี้ 1. การแข่งขันหุ่นยนต์​ ส.ส.ท. PLC Competition ...
Read More
3

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทำบุญคณะประจำปี

เช้าของวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดทำบุญคณะประจำปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร ทุกท่าน ...
Read More
2

ท่าน Hirokazu MATSUNO รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น และคณะ เข้าเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งที่ได้ต้อนรับท่าน Hirokazu MATSUNO รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น และคณะ ซึ่ง TNI มีความสัมพันธ์อันดีมาตลอดกับกระเทศญี่ปุ่นครับ ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันสำคัญของสถาบัน ฯ อาจารย์และนักศึกษาที่ได้ต้อนรับท่านด้วย ...
Read More
Shiga U

รับนศ.เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาวที่ Shiga University for Fall Program 2017

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง ...
Read More
BJSA  21-04-60-re

BJSA มอบทุนสนับสนุนการศึกษา แก่ TNI

สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจซอฟท์แวร์ญี่ปุ่นในกรุงเทพ (Bangkok Japanese Software Association: B.J.S.A.) มอบทุนการศึกษาให้สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จำนวน 60,000 บาท เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ...
Read More