messageImage_1542079918325

เชิญเข้าร่วมสัมมนา What is IGBT, IPM, DIPIPM?

เชิญเข้าร่วมสัมมนา What is IGBT, IPM, DIPIPM? โดยวิทยากรจาก Mitsubishi Electric Asia PTE LTD., Singapore. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 สำรองที่นั่งได้ตามภาพ ...
Read More
NNTC 2018

โครงการแลกเปลี่ยน TNI-NIT

รับสมัคร นศ ชั้นปีที่ 2-3 (รวมทั้งปี1 ที่กำลังจะขึ้นปี 2) เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน TNI-NIT ณ Niigata, Japan สมัครได้ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง C314 ...
Read More
MET 2560

Special Talk : ระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าไทย

เชิญชวนเข้าร่วม Special Talk ในหัวข้อ "ระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าไทย" โดยคุณสมเดช แสงสุรศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญวิจัย งานมาตรฐานและทดสอบ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ณ ห้อง A601 อาคาร A วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 08.30-13.00 น ...
Read More
byenior

งานอำลาซีเนียร์วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 08

คณะกรรมการกิจนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 09 เป็นเจ้าภาพในการจัดงานอำลาซีเนียร์วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 08 “กับธีมวิศวะเริงร่างานวัดย้อนยุค” ณ หอประชุมถกลเกียรติ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มงานตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น. *เข้าทางประตูดาวเรืองเท่านั้น* รายละเอียดเพิ่มเติมตามกำหนดการที่แนบมา ...
Read More
SEnior

เตรียมความพร้อมส่งบัณฑิตสู่ทางฝัน (Good Bye Senior ครั้งที่9)

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 9 กำหนดจัดงาน “เตรียมความพร้อมส่งบัณฑิตสู่ทางฝัน (Good Bye Senior ครั้งที่9)” ในระหว่างวันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. ห้อง C-601 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ตามกำหนดการที่แนบมา ...
Read More