881

ผลการคัดเลือกนักศึกษาพระราชทานปี 2560

ผลการคัดเลือกนักศึกษาพระราชทานปี 2560 จากคณะกรรมการในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น.โดยมีนักศึกษาทั้งหมด 7 คน ที่ได้ทำการคัดเลือกได้ตัวแทนนักศึกษา ดังนี้ 1. นายพรหมพสธร ตรึกธรรม CE 2. นายวิศรุต เฉลิมอนุกูลวัฒนา ตัวแทนนักศึกษา CE ในวันพุธที่ 6 ธ.ค. 2560 นักศึกษาทั้ง 2 คน ...
Read More
DAY_2_BY_JOE_171118_0251

ผลการแข่งขัน Honda ECO Mileage Challenge ครั้งที่ 20

เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น ได้ส่งทีม Thai-Nichi ECONO เข้าร่วมการแข่งขัน Honda ECO Mileage Challenge ครั้งที่ 20 ระดับอุดมศึกษาหรือ การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงของ บริษัท บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ซึ่งมีการจัดการแข่งขัน ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทางทีมฯเข้าร่วมการแข่งขันเป็น 2 ...
Read More
karakuri2017

การแข่งขันกลไกอัจฉริยะ (KARAKURI) 2017

วันที่ 16-18 พ.ย. 2560 คณะอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกลไกอัจฉริยะ (KARAKURI) 2017 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในบรมราชูปถัมภ์ รายชื่ออาจารย์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ดังนี้ 1.อาจารย์ภาสกร พันธุ์โอภาส รองประธาน 2.อาจารย์จิรพงศ์ สุขาทิพย์ คณะทำงาน 3.อาจารย์วิศิษฐ สองเมือง คณะทำงานดำเนินรายการบนเวทีและภาคสนาม 4.อาจารย์ชูคิด งามวงศ์ คณะทำงานดำเนินรายการบนเวทีและภาคสนาม และได้ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ทีม โดยมีผศ.นเร็นศ ชัยธานี และอาจารย์ฐณัฐ พิณรัตน์ ...
Read More
sakuracamp17

ค่ายเพาะกล้าซากุระไทยสู่ TNI ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 ทางคณาจารย์และนักศึกษาได้ดำเนินกิจกรรม เพื่อต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศในการเข้าร่วมค่ายเพาะกล้าซากุระไทยสู่ TNI ครั้งที่ 11 ...
Read More
TNI_worldclass

ค่าย TNI World Class 2017

เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2560 ทางคณาจารย์และนักศึกษาได้ดำเนินกิจกรรม เพื่อต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ในการเข้าร่วมกิจกรรม TNI World Class 2017 ...
Read More