Shiga U

รับนศ.เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาวที่ Shiga University for Fall Program 2017

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง ...
Read More
BJSA  21-04-60-re

BJSA มอบทุนสนับสนุนการศึกษา แก่ TNI

สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจซอฟท์แวร์ญี่ปุ่นในกรุงเทพ (Bangkok Japanese Software Association: B.J.S.A.) มอบทุนการศึกษาให้สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จำนวน 60,000 บาท เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ...
Read More
17523679_1662572124050295_2684014384236437986_n

เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไป เข้าอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไป เข้าอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ (ระหว่างซอยพัฒนาการ 37-39) โดยมีรายละเอียดดังนี้ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด   (60 ชั่วโมง)   อัตราค่าเรียนหลักสูตรละ 6,500 บาท     1) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด 1 2) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด 2 3) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด 4 4) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด 8 - เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น ...
Read More