คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมการประชุมทางวิชาการนานาชาติ 

The International Symposium on Autonomous Decentralized Systems

(ISADS 2017)” ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ทั้งนี้ การประชุมวิชาการนานาชาติ ISADS 2017 ในครั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น 

ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองจุฬาฯ 100 ปี และ ฉลอง 10th anniversary ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น

 กำหนดการ

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560          

เวลา 7:30 – 17:10 น.              ณ ห้อง 701 อาคารจามจุรี 10

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560  

เวลา 8:00 – 17:10 น.              ณ ห้อง 209 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560       

เวลา 8:30 – 11:00 น.              ณ ห้อง 209 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์