ปฏิบัติการเครื่องมือกลอัตโนมัติ

การปฏิบัติการใช้งานและทดลองกระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องมือกลอัตโนมัติ อาทิเช่น เครื่องกลึงซีเอ็นซี เครื่องกัดซีเอ็นซี การใช้งานเครื่องกัดเซาะโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า การเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซีด้วยคอมพิวเตอร์ และการใช้งานเครื่องฉีดพลาสติกพร้อมระบบการจับยึดและส่งถ่ายอัตโนมัติ

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า