เครื่องมือกลอัตโนมัติ

ประเภทและระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องมือกลและการประยุกต์ใช้เช่น เครื่องมือกลอัตโนมัติสำหรับการหล่อ, เครื่องมือกลอัตโนมัติการขึ้นรูปโลหะ, เครื่องมือกลอัตโนมัติสำหรับกระบวนการตัดปาดผิววัสดุ และเครื่องมือกลอัตโนมัติแบบพิเศษสำหรับงานที่เฉพาะเจาะจงต่างๆ เป็นต้น โครงสร้างของเครื่องมือกลอัตโนมัติ ชุดขับเคลื่อนและชุดส่งกำลัง ตัวนำร่องและแบริ่งแบบเชิงเส้นและแบบหมุน การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนกลไก การสั่นสะเทือนทางกลของเครื่องมือกล ทฤษฎีความเสียหายต่าง ๆ ความเที่ยงตรงของเครื่องมือกลอัตโนมัติ การจัดเตรียมและติดตั้งเครื่องมือกลอัตโนมัติ ระบบควบคุมเครื่องมือกลอัตโนมัติ เช่น ซีเอ็นซี พีแอลซี เป็นต้น

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า