ระบบอัตโนมัติและการควบคุม

ระบบการควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ระบบการทำงานและส่วนประกอบของไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ คํานวณและการออกแบบระบบควบคุมของไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ พื้นฐานของเทคนิคการควบคุมและการประยุกต์ใช้ การควบคุมทางกล การควบคุมทางไฟฟ้า การควบคุมนิวแมติกส์ การควบคุมไฮดรอลิกส์ การควบคุมแบบป้อนกลับ พีแอลซี ชุดควบคุมโปรแกรมเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ อาทิเช่น อนาล็อก ไบนารี่ และดิจิตอล เครื่องมือกลแบบพิเศษ เครื่องมือกลซีเอ็นซี ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรมการนําเข้าสู่การใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตแบบสมบูรณ์

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า