การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา การใช้งานตัวแปร การคำนวณ การเปรียบเทียบเงื่อนไข โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น (อาร์เรย์ , สตรั๊กเจอร์) การเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจจับข้อผิดพลาด ไฟล์ และ โครงสร้างการทำงานของโปรแกรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การตัดสินใจ การทำซ้ำ การเขียนโปรแกรมย่อย เป็นต้น

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า