ระบบอัตโนมัติและการควบคุม

ระบบการควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ระบบการทำงานและส่วนประกอบของไฮดรอลิกและนิวแมติกส์ คำนวณและการออกแบบระบบควบคุมของไฮดรอลิกและนิวแมติกส์ พื้นฐานของเทคนิคการควบคุมและการประยุกต์ใช้ การควบคุมทางกล การควบคุมทางไฟฟ้า การควบคุมนิวแมติกส์ การควบคุมไฮดรอลิก การควบคุมแบบป้อนกลับ พีแอลซี ชุดควบคุมโปรแกรมเซนเซอร์ชนิดต่างๆ เช่น อะนาล็อก ไบนารี่ และดิจิทัล เครื่องมือกลแบบพิเศษ เครื่องมือกลซีเอ็นซี ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม การนำเข้าสู่การใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตแบบสมบูรณ์

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า