การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การจัดการการผลิตและการบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ระบบการผลิตและการดำเนินงาน การวางแผนกำลังการผลิต การวางแผนกระบวนการ การวางแผนทำเลที่ตั้ง การวางผังการผลิต กลยุทธ์และการวางแผนการผลิตรวม การจัดการวัสดุ การจัดการโลจิสติกส์และ ห่วงโซ่อุปทาน การจัดตารางการดำเนินงาน การจัดการโครงการ และ การจัดการและการควบคุมคุณภาพ

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า