ระบบการวัดและควบคุมกระบวนการ

อุปกรณ์วัดคุมทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์แอนะล็อกและดิจิทัล หลักการและอุปกรณ์วัดความดัน การไหล อุณหภูมิและระดับของเหลว อุปกรณ์วัดตัวแปรกระบวนการอื่นๆ ตัวควบคุมและเทคนิคการควบคุมกระบวนการ ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ การออกแบบ การเลือกใช้ การบำรุงรักษาระบบวัดและควบคุมกระบวนการในอุตสาหกรรม การทดลองปฎิบัติด้านระบบการวัดและควบคุมกระบวนการ

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า