วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

ความสำคัญของวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง การใช้ไฟฟ้าแรงสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากำลัง การสร้างไฟฟ้าแรงสูงเพื่อการทดสอบ เทคนิคการวัดไฟฟ้าแรงสูง ความเครียดของสนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน การเบรกดาวน์ในฉนวนก๊าซ ฉนวนเหลวและฉนวนแข็ง เทคนิคการทดสอบฉนวนและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง การป้องกันฟ้าผ่า การประสานความสัมพันธ์ของฉนวน

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า