การป้องกันระบบไฟฟ้า

พื้นฐานการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง หม้อแปลงเครื่องมือวัดและทรานดิวเซอร์ อุปกรณ์ป้องกันและระบบป้องกัน การป้องกันกระแสเกินและผิดพร่องลงดิน การป้องกันแบบผลต่าง หลักการทำงานของรีเลย์ป้องกันชนิดต่างๆ การป้องกันสายส่งโดยใช้รีเลย์ระยะทางและไพรอตรีเลย์ การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์และบัสบาร์ แนะนำอุปกรณ์ป้องกันแบบดิจิตัล

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า