การบูรณาการของระบบเชิงวิศวกรรม

ขั้นตอนการออกแบบและการรวมระบบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิศวกรรมระบบ เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การตัดสินใจ ออกแบบตามความต้องการการจัดการอินเทอร์เฟซตลอดทั้งสาขาของบริษัท ผู้จัดจำหน่ายและลูกค้า โครงสร้างการวิเคราะห์งานการวัดประสิทธิภาพทางเทคนิค และการตรวจสอบทางเทคนิค การตรวจสอบเพื่อวัดติดตามและตรวจสอบความถูกต้อง กระบวนการออกแบบและบูรณาการระบบในสายการผลิต ด้วยระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม หุ่นยนต์อุตสาหกรรม รวมถึงเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า