ระบบการสื่อสารทางสายและไร้สาย

ระบบสื่อสารแบบไร้สาย ระบบสื่อสารแบบไร้สายสมัยใหม่ หลักมูลการออกแบบ ระบบสื่อสารแบบเซลลูลาร์เทคนิคการเข้าถึงหลายทางสําหรับการสื่อสารแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายไร้สาย มาตรฐานการสื่อสารแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายเฉพาะที่แบบไร้สาย ระบบเครือข่ายแบบไร้สายบนมาตรฐาน IEEE 802.11 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุและการผสมสัญญาณ เทคนิคการเข้าถึงหลากหลายและการเข้ารหัสช่องสัญญาณ สเปกตรัมแผการแบ่งความถี่ด้วยรหัสฉาก อิควอไลเซชั่น ไดเวอร์ซิตี และความจุช่องสัญญาณ การสื่อสารทางใยแก้วนำแสง สายอากาศแบบ MIMO ความก้าวหน้าของการสื่อสารไร้สายและแนวโน้มในอนาคต

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า