กลศาสตร์สำหรับวิศวกรดิจิทัล

ระบบของแรง แรงลัพธ์ สมดุลของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สถิตยศาสตร์ของของไหล จุดเซ็นทรอยด์และโมเมนต์ของความเฉื่อย จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง กฏการเคลื่อนที่ของนิวตันจลนศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง พลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง หลักการของงานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม การสั่นสะเทือนทางกลเบื้องต้น ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแรง ความเค้น ความเครียด และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุ ความสัมพันธ์ของความเค้นกับความเครียดจากการบิด ช่วงของการบิดงอในวัตถุยืดหยุ่น การวิเคราะห์โมเมนต์

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า