การเขียนกราฟฟิกและการออกแบบวิศวกรรม

การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการระบบดิจิทัลด้านกราฟฟิก การวิเคราะห์สถานะแบบขั้นตอนวิธี เทคนิคการออกแบบและการทําให้เกิดผล เครื่องมือการออกแบบที่ใช้คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ช่วย บทบาทของเครื่องมือซอฟต์แวร์เฉพาะทาง การออกแบบด้วย Solidworks Autocad Sketup Unity 3DMax สําหรับการออกแบบระบบดิจิทัล มุ่งเน้นภาพรวมของวิดีโอเกม การออกแบบวิดีโอเกม การปฏิสัมพันธ์ของเกมในหลายแพลทฟอร์ม กระบวนการพัฒนาเกมบนแอพลิเคชั่น การวิเคราะห์และทดสอบเกมหัวข้อในการออกแบบวิดีโอเกมขั้นสูง โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย พัฒนาให้ดูสมจริงมากยิ่งขึ้น

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า