ปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัว

ฝึกปฏิบัติการออกแบบซอฟต์แวร์บนระบบสมองกลฝังตัวบนหลักการของการออกแบบระบบแบบเรียลไทม์ ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน ครอบคลุมเนื้อหาวิชาระบบสมองกลฝังตัว

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า