ระบบสมองกลฝังตัว

โครงสร้างการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดต่างๆ การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ การโปรแกรมด้วยภาษาขั้นสูง หลักการและวิธีการในการออกแบบซอฟต์แวร์บนระบบสมองกลฝังตัวบนหลักการของการออกแบบระบบแบบเรียลไทม์ ตัวอย่างการประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า