ระบบปฏิบัติการ

ประเภทของระบบจัดการทำงานของโปรแกรม ฟังก์ชันและลักษณะสมบัติ ของระบบปฏิบัติการ, การใช้โปรแกรมพร้อมกันมากกว่าหนึ่งโปรแกรม หลักการของการทำงานในภาวะพร้อมกันและการซิงโครไนเซชัน บริเวณวิกฤต เซมาฟอร์ การเข้าคิว บับเฟอร์ของข้อมูล ภาวะขาดทรัพยากร ภาวะติดตาย การจัดการกับโปรเซสเซอร์ การจัดการกับหน่วยความจำ การจัดการกับหน่วยอุปกรณ์อื่นๆ การจัดการไฟล์ ความปลอดภัยและการป้องกันระบบ

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า