การออกแบบดิจิทัลลอจิก

ระบบเลขฐาน บูลีนพีชคณิต ลอจิกเกต วงจรคอมบิเนชัน และวงจรซีเคว็นเชียล การออกแบบ CPU สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การออกแบบ FPGA โดยใช้ภาษา VHDL หรือ Verilog การวิเคราะห์และการจำลองวงจรโดยคอมพิวเตอร์

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า