เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารเบื้องต้น

พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล การสลับช่องสัญญาณแบบวงจรและแบบแพกเกจ มาตราฐาน โอเอสไอ โปรโตคอล TCP/IP การแบ่ง subnet Static และ Dynamic routing protocol เบื้องต้น โปรโตคอล Ethernet การใช้ Application layer การสื่อสารไร้สาย บื้องต้น หลักการทํางานของสวิตซ์ และเราเตอร์ เบื้องต้น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับท้องถิ่น

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า