โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึมต่างๆ เพื่อการนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ ศึกษาโครงสร้างข้อมูลต่างๆ ได้แก่ การประมวลผลสายอักขระ (Strings) แถวลำดับ (Arrays) ระเบียน (Records) ตัวชี้ (Indexes) รายการโยง (Lists) กองซ้อน (Stacks) คิว (Queues) การเรียกซ้ำ (Recursion) ต้นไม้ (Trees) กราฟ (Graphs) ศึกษาอัลกอริธึมแบบต่างๆ ได้แก่ อัลกอริธึมค้นหาข้อมูลและอัลกอริธึมการจัดเรียงข้อมูล การออกแบบอัลกอริธึมและวิเคราะห์การทำงานของอัลกอริธึมโดยใช้โครงสร้างข้อมูลชนิดต่างๆ

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า