วิศวกรรมยานยนต์ 2

ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ ระบบควบคุมต่าง ๆ ในยานยนต์ ระบบควบคุมเครื่องยนต์ การควบคุมหัวฉีด การควบคุมการจุดระเบิด ระบบประจุอากาศ ระบบไอเสียและการควบคุมมลพิษ ระบบความคุมเกียร์อัตโนมัติ ระบบความคุมเบรก ระบบควบคุมเสถียรภาพของยานยนต์ ระบบสื่อสารระหว่างชุดควบคุมต่างๆในยานยนต์ ระบบปรับอากาศ เทคโนโลยีต่างๆในยานยนต์สมัยใหม่

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า