เชียงราย -“อำเภอเชียงของ”หัวเมืองชายแดนเชียงราย ปั้นแอปฯ ดึงคนเที่ยวแทนผ่านไปลาว-จีน ใช้”ปลาบึก” 

เป็นมาสคอตชวนคนออกล่าตามจุดท่องเที่ยวต่างๆ เหมือน ล่าโปเกมอน เชื่อเพิ่มสถิตินักท่องเที่ยวขึ้นได้ 10-15% 

          นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาบุคลากร และ อ.เชียงของ 

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ จ.เชียงราย โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้าร่วม

          ทั้งนี้ มี ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าห้องวิจัยระบบปฏิบัติการ

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น ดร.ปสุตา ปัญญาทิพย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดน 

และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม และการค้าในจีเอ็มเอส ร่วมเป็นวิทยากร