Latest News | ดูทั้งหมด

3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทำบุญคณะประจำปี

เช้าของวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดทำบุญคณะประจำปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร ทุกท่าน

2
ท่าน Hirokazu MATSUNO รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น และคณะ เข้าเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งที่ได้ต้อนรับท่าน Hirokazu MATSUNO รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น และคณะ ซึ่ง TNI มีความสัมพันธ์อันดีมาตลอดกับกระเทศญี่ปุ่นครับ ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันสำคัญของสถาบัน ฯ อาจารย์และนักศึกษาที่ได้ต้อนรับท่านด้วย

Shiga U
รับนศ.เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาวที่ Shiga University for Fall Program 2017

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง

Student Affairs | ดูทั้งหมด

TNI Official Documentations | ดูทั้งหมด

Official Announcements | ดูทั้งหมด